Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Reisefradraget

Det gis fradrag i alminnelig inntekt for arbeidsreiser og ved besøksreiser til hjemmet. Regjeringen foreslår å innføre en øvre beløpsgrense på 97 000 kroner i reisefradraget, som gjelder både for arbeidsreiser og for besøksreiser til hjem innenfor og utenfor EØS. Grensen gjelder også for utgifter til bom, ferge og flybilletter på besøksreiser. Bunnbeløpet i reisefradraget foreslås prisjustert fra 22 350 kroner til 22 700 kroner i 2019.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018–2019), punkt 5.3 og tabell 1.5.