Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Renter på utenlandsk skatt

Det foreslås en endring i skatteloven slik at renter på restskatt og etter endringsvedtak frem til forfall beregnet etter annet lands lovgivning, likestilles med renter beregnet etter skattebetalingsloven og ikke lenger vil være fradragsberettigede.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018-2019), punkt 10.2