Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

SDØE

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleums­virksomheten (SDØE) anslås til 105,9 milliarder kroner. Anslaget er basert på en gjennomsnittlig oljepris på 583 kroner per fat.

Det budsjetteres med 27 milliarder kroner i investeringer under SDØE i 2019. De største investeringene er på feltene Troll, Castberg, Sverdrup, Snorre, Oseberg, Gullfaks, Heidrun, Åsgard og Dvalin.

Det vises til omtale i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2018-2019), kapittel 2440/5440.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet