Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statens pensjonskasse – IKT-satsing

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Statens pensjonskasse med 50 millioner kroner til IKT-utvikling, blant annet for at arbeidet med å implementere nye samordningsregler kan fortsette i 2019.

Se også pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet