Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sårbare stater

Regjeringen foreslår en økning på 374 millioner kroner i den målrettede bistanden til sårbare stater og regioner, til totalt 706 millioner kroner i 2019. Bevilgningen skal bidra til å forebygge og dempe væpnede konflikter og fremme fredelig og inkluderende samfunnsutvikling.

I tillegg foreslår regjeringen å øke støtten til å bekjempe globale sikkerhetsutfordringer i utviklingsland med 30 millioner kroner, og til demokratisk og økonomisk utvikling i Sentral-Asia og Europa med 140 millioner i 2019.

Les mer i pressemelding fra Utenriksdepartementet