Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2018-regler. Nedre grense for å få fradraget holdes uendret på 9 180 kroner.

Det vises til Prop. 1 LS (2018-2019), tabell 1.5