Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Særskilt fradrag for enslige forsørgere

Det foreslås at det særskilte fradraget for enslige forsørgere holdes uendret (51 804 kroner).

Det vises til Prop. 1 LS (2018–2019), tabell 1.5