Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Scenekunst

For å styrke infrastrukturen i det frie scenekunstfeltet foreslås tilskuddet til de programmerende scenene BIT Teatergarasjen, Teaterhuset Avant Garden og Black Box teater økt med til sammen 4 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til en varig etablering av turnénettverket Dansenett Norge for å gjøre norsk og internasjonal samtidsdans tilgjengelig for et stort publikum i hele landet.

Regjeringen foreslår å bevilge 500 000 kroner i økt tilskudd til Det Norske Teatret til å arrangere den første internasjonale Fossefestivalen i 2019.

Regjeringen foreslår at bevilgningen til scenekunst i Norsk kulturfond økes med 7 millioner kroner. Tilskuddssystemet rettes mot det frie scenekunstfeltet slik at det kan videreutvikles.

Regjeringen foreslår et tilskudd på 2 millioner kroner til Applaus, en nyetablert strømmetjeneste for scenekunst som skal tilby profesjonelle teaterforestillinger digitalt til barn og unge, gjennom skoler og andre institusjoner.

Videre foreslås det 500 000 kroner til Dramatikkens hus for å gjøre utvalgte dramatikere tilgjengelige på podcast og øke utbredelsen av ny norsk dramatikk.