Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sektoravgifter

Regjeringen foreslår å innføre ny sektoravgift for kontroll og sporing av tobakksvarer, med 15 millioner kroner i 2019. Det vises til Prop. 1 S (2018–2019)  Helse- og omsorgsdepartementet.

Videre foreslås å øke sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet med 29 millioner kroner og sektoravgift Petroleumstilsynet med 7 millioner kroner i 2019. Det vises til henholdsvis Prop. 1 S (2018−2019) Samferdselsdepartementet og Prop. 1 S (2018−2019) Arbeids- og sosialdepartementet.

Det vises også til samlet omtale i Prop. 1 LS (2018–2019), kapittel 15