Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sjøforsvaret

Regjeringen foreslår en bevilgning til Sjøforsvaret på om lag 4,4 milliarder kroner. Dette gir en nominell økning på om lag 295 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2018 og en reell økning på om lag 190 millioner kroner.

Sjøforsvaret vil øke aktivitetsnivået i 2019, hvor hyppig tilstedeværelse med overflatefartøyer i Nord-Norge skal være en del av normaltilstanden. Dette vil gi stabilitet, troverdighet og forutsigbarhet for norsk suverenitetshevdelse i norske havområder.

Regjeringen viderefører ambisjonen i langtidsplanen for Forsvaret om NH90 til både fregattene og Kystvakten i innværende planperiode.

Det planlegges med at kontrakt på fire nye ubåter inngås i 2019.