Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sjokolade- og sukkervarer

Regjeringen foreslår at sjokolade- og sukkervareavgiften reduseres til nivået for 2017, men oppjustert til 2019-nivå i tråd med forventet prisstigning. Det foreslås med dette at avgiftssatsen for 2019 settes til 20,82 kroner per kg.

Regjeringen vil sette ned et utvalg med representanter fra næringen som gjennomgår avgiften på sjokolade og sukkervarer og avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018-2019), punkt 13.14