Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skatt på alminnelig inntekt

Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskap fra 23 prosent til 22 prosent.

Dette vil stimulere til investeringer, arbeid og sparing. Skatten på utbytte foreslås økt slik at den samlede marginalskatten på utbytte (inkludert selskapsskatt) opprettholdes på 2018-nivå i 2019.

Reduksjonen i skattesatsen på alminnelig inntekt omfatter ikke selskaper som betaler finansskatt.

Se også Finansskatt.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018–2019), punkt 3.1