Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skole – Gjennomføringsløsning for eksamen og prøver

Regjeringen foreslår å bevilge 49 millioner kroner til ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamen i 2019.

Formålet er å utvikle et nytt og bedre system for gjennomføring av prøver og eksamener som støtter krav til universell utforming, og som er bedre tilgjengelig for flere brukergrupper.