Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skole – Lærere

Regjeringen vil styrke satsingen på karriereveier for lærere. Regjeringen foreslår å doble antall lærerspesialister til 1 200, gi lærerspesialistene økt lønn og utvide antall studieplasser for lærerspesialistene. Totalt vil regjeringen styrke ordningen med lærerspesialister med om lag 50 millioner kroner i 2019 for å kunne gi flere skoler tilgang til lærerspesialister.

Regjeringen viderefører det øremerkede tilskuddet til økt lærertetthet på 1.-10. trinn på 1,47 milliarder kroner.

I tillegg er 200 millioner kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnet med tidlig innsats i skole og fordeles etter grunnskolenøkkelen.

Regjeringen foreslår også 7,1 millioner kroner til flere lærere med doktorgrad. De kan støtte opp om lærerspesialistsatsingen, og bidra til å bygge profesjonsfellesskap og utviklingsprosjekter sammen med lærerspesialistene. Lærere med doktorgrad skal også være et bindeledd mellom skolene og universitetene og høyskolene, og være aktive bidragsytere i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Se mer i pressemelding fra Kunnskapsdepartementet