Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skole – Yrkesfag

Regjeringen foreslår å øke satsingen på yrkesfag med 30 millioner kroner i 2019. Det skal blant annet gå til tiltak som skal heve kvaliteten på faget yrkesfaglig fordypning. Faget gir elevene mulighet til å komme ut i praksis i løpet av skoletiden, og er viktig som springbrett fra skole til læreplass. Pengene skal også gå til kompetanseheving hos lærere, styrking av prøvenemdene og forskning som bidrar til fremragende kvalitet i yrkesfagene.