Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 1 093,4 millioner kroner til skredsikringstiltak på riksveinettet.

Innenfor rammen prioriteres midler til anleggsstart for prosjektet rv. 5 Kjøsnesfjorden i Sogn og Fjordane. I tillegg legges det til grunn midler til å sikre rasjonell anleggsdrift for allerede vedtatte prosjekter. Blant annet er det prioritert videreføring av prosjektet E69 Skarvbergtunnelen i Finnmark.

Videre foreslår regjeringen å bevilge 776,9 millioner kroner til skredsikring på fylkesveier. Statlige midler til skredsikringstiltak på fylkesveinettet tildeles som tilskudd til fylkeskommunene. Dette innebærer at fylkeskommunene vil være ansvarlig for å finansiere de prosjektene som tilskuddet bidrar til å finansiere, inkludert dekning av eventuelle kostnadsøkninger.