Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Spesialistutdanning i allmennmedisin

Regjeringen foreslår 46 millioner kroner til innføring av ny spesialistutdanning i allmennmedisin fra 1. mars 2019. 34 millioner kroner omprioriteres fra midler til veiledning, som spesialistutdanningen vil erstatte, og midler som midlertidig var avsatt til bakvakt i legevakt.

Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år, etter tildelt autorisasjon eller lisens.