Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Språkbanken

Språkbanken inneholder digitale tekst- og taledata som danner grunnlag for utvikling av språkteknologiske produkter på norsk. For å øke innsamling og tilgjengliggjøring av norske digitale språkressurser foreslår regjeringen en bevilgningsøkning på 10 millioner kroner.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet