Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statens pensjonsfond Norge

Markedsverdien av Statens pensjonsfond Norge (SPN) var ved utgangen av første halvår 2018 på 250,5 milliarder kroner. Det er en økning på 10,3 milliarder kroner sammenliknet med verdien ved inngangen til året.

Fondets aksjeportefølje hadde på samme tid en markedsverdi på 153,9 milliarder kroner, tilsvarende 61,5 prosent av fondets kapital. Resterende kapital var investert i rentebærende papirer.

Avkastningen av SPN var 4,3 prosent målt i norske kroner.