Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statens pensjonsfond utland

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland (SPU) ved utgangen av første halvår 2018 var 8 335 milliarder kroner. Det er en nedgang på 149 milliarder kroner siden inngangen til året.

Investeringene var fordelt med 66,8 prosent i aksjer, 30,6 prosent i obligasjoner og 2,6 prosent i unotert eiendom.

Den samlede avkastningen i første halvår var 0,3 prosent målt i fondets valutakurv og før fradrag for forvaltningskostnader. Målt i norske kroner var samlet fondsavkastning i første halvår -1,6 prosent. En noe lavere avkastning i norske kroner enn i fondets valutakurv skyldes at kronen styrket seg mot valutakurven i perioden. Det er avkastningen av investeringene målt i valutakurven som er relevant for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft.