Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statens pensjonsfond

Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Norges Bank og Folketrygdfondet forvalter de respektive fondene innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet. Ved utgangen av første halvår 2018 var den samlede markedsverdien av Statens pensjonsfond 8 585 milliarder kroner. Hoveddelen (97 prosent) av kapitalen var investert i SPU.