Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statens strålevern

Statens strålevern er forurensningsmyndighet for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Statens strålevern med 10 millioner kroner knyttet til sikker drift og avvikling av forsøksreaktorene i Kjeller og Halden.