Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statlig bygge- og eiendomsvirksomhet

Nytt livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo
Regjeringen foreslår å bevilge 383 millioner kroner til nytt livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo. Prosjektet er planlagt ferdig i 2024.

Ny midlertidig vaktsentral i regjeringskvartalet
Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til ny midlertidig vaktsentral i regjeringskvartalet. Prosjektet er planlagt ferdig i 2020.

Nytt logistikkbygg ved Det kongelige slott
Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til nytt logistikkbygg ved Det kongelige slott. Prosjektet er planlagt ferdig i 2020.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Veterinærinstituttet, nybygg
Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 milliarder kroner til nybygget. Prosjektet er planlagt ferdig i 2020.

Saemien Sijte, nytt museumsbygg
Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til et nytt museumsbygg i Snåsa. Prosjektet er planlagt ferdig i 2021.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, nybygg
Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 milliarder kroner til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019.

Sikker teknisk infrastruktur i regjeringskvartalet
Regjeringen foreslår å bevilge 310 millioner kroner til prosjektet. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019.

Nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket og arkivmagasin i fjellet i Rana
Regjeringen foreslår å bevilge 160 millioner kroner til prosjektet. Prosjektet er planlagt ferdig i 2021.

Nybygg for Norsk helsearkiv på Tynset
Regjeringen foreslår å bevilge 30,5 millioner kroner til prosjektet. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019.

Agder fengsel
Regjeringen foreslår å bevilge 375 millioner kroner til prosjektet. Prosjektet er planlagt ferdig i 2020.

Byggearbeider/sikring av R6
Regjeringen foreslår å bevilge 175 millioner kroner til prosjektet. Prosjektet er planlagt ferdig i 2020.

Sikringstiltak i regjeringens representasjonsanlegg
Regjeringen foreslår å bevilge 41,9 millioner kroner til prosjektet. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019.

Svalbard globale frøhvelv
Regjeringen foreslår å bevilge 58,3 millioner kroner til prosjektet. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019.

Forsterket fellesskapsavdeling ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt
Regjeringen foreslår å bevilge 15,8 millioner kroner til prosjektet. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019.

Boliger på Svalbard
Regjeringen foreslår å bevilge 113 millioner kroner til 60 boliger på Svalbard. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019.

Nytt regjeringskvartal - forprosjektering
Regjeringen foreslår å bevilge 423 millioner kroner til arbeidet med forprosjekt for nytt regjeringskvartal. Forprosjektet er planlagt ferdigstilt i 2019.

Nytt regjeringskvartal - energiløsning
Regjeringen foreslår å bevilge 70 millioner kroner til energiløsning basert på sjøvann i det nye regjeringskvartalet.

Nytt regjeringskvartal – riving
Regjeringen foreslår å bevilge 190 millioner kroner i 2019 til rivearbeider for R4, Møllergata 17 og Y-blokka.