Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statlig finansiering av omsorgstjenestene

Regjeringen vil utvide forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene.

De seks kommunene som allerede er med i forsøket (og kommunene de skal slås sammen med fra 1. januar 2020), inviteres til å delta fram til forsøket avsluttes i 2022. I tillegg vil seks nye kommuner inviteres til å delta, med sikte på oppstart senest andre halvår 2020.

Formålet er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og riktigere behovsdekning.

Les mer i egen pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet