Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd

Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet blir gjerne omtalt som bruken av oljeinntekter i statsbudsjettet. Det er det strukturelle underskuddet som vurderes opp mot handlingsregelen i den løpende utformingen av budsjettpolitikken. Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd er et mål for den underliggende utviklingen i det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, når det korrigeres for konjunkturutviklingen, regnskapsomlegginger og enkelte andre forhold.

Endringen i det strukturelle underskuddet gir en enkel indikasjon på hvordan innretningen av finanspolitikken påvirker etterspørselen i økonomien.

I Nasjonalbudsjettet 2019 er det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2019 anslått til 231,2 milliarder kroner. Det er en økning på 4,5 milliarder 2019-kroner fra 2018.

Bruken av oljeinntekter i 2019 utgjør 2,7 prosent av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2019.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2019 tilsvarer 7,5 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Det er tilnærmet samme nivå som i 2018.