Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Studentboliger

Regjeringen foreslår å gi tilsagn til 2 200 nye studentboliger i 2019. Det tilsvarer nivået fra 2018.

Regjeringen foreslår også å videreføre nivået på tilskuddssatser og kostnadsrammer fra 2018, og vil prisjustere satsene i tråd med forventet prisvekst.