Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykehusøkonomi

Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningene til sykehusene i 2019 med 1 350 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett 2018. Det legges til rette for å øke pasientbehandlingen med om lag 1,7 prosent i 2019.