Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykepenger

Regjeringen foreslår å bevilge 37,2 milliarder kroner til sykepenger for arbeidstakere i 2019. Dette er en nedgang på 0,3 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2018.

Det trygdefinansierte sykefraværet i 1. halvår 2018 har vært noe lavere enn nivået i 2017, og det anslås nå en nedgang i det trygdefinansierte sykefraværet på 4 prosent i 2018. For 2019 er det lagt til grunn nullvekst i det trygdefinansierte sykefraværet per sysselsatt. Utgiftene til sykepenger påvirkes både av nivået på det trygdefinansierte sykefraværet, sysselsettingsutviklingen og lønnsveksten.