Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sysselsettingsandel

Sysselsettingsandelen er sysselsatte i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder eller i en gitt aldersgruppe.

Ifølge arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå tok sysselsettingsandelen seg opp i første halvår 2018 etter å ha holdt seg stabil gjennom fjoråret. I 2. kvartal 2018 utgjorde andelen sysselsatte i aldersgruppen 15-74 år 67,4 prosent, sesongjustert. Det er 0,7 prosentenheter høyere enn gjennomsnittet i 2017. Andelen ligger relativt høyt i Norge sammenlignet med andre land.

Se omtale i Nasjonalbudsjettet 2019, avsnitt 2.2