Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Teknisk-industrielle institutter

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til de teknisk-industrielle instituttene med 40 millioner kroner i 2019. Dette er en del av opptrappingsplanene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og gir instituttene mulighet til å forbedre sin langsiktige kunnskapsoppbygging.

De teknisk-industrielle instituttene dekker et bredt fagområde innenfor naturvitenskap og teknologi. De opererer ofte på internasjonalt nivå, og er en viktig aktør for å bringe ny kunnskap til norsk næringsliv.

Eksempler på slike institutter er SINTEF, Norges Geotekniske Institutt, Institutt for Energiteknikk og Norce.