Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Teknologi i transportsektoren

Konkurransen Smartere transport i Norge ble lansert i 2017. Fem vinnere ble kunngjort i juni 2018 og de første 15 millioner utbetales i år. Dette følges opp med 15,4 millioner kroner i 2019, som gjør at vinnerne kan arbeide videre med prosjektene som forutsatt.

Regjeringen foreslår å øke satsingen til Pilot-T med 10 millioner kroner sammenlignet med 2018.

Det foreslås å bevilge totalt 38,7 millioner kroner til Pilot-T for 2019. Pilot-T skal bidra til at nye teknologiske løsninger raskere tas i bruk innen transportsektoren.

Det vil også legge grunnlag for at norske aktører kan være med i konkurransen om å levere nye mobilitetsløsninger for transportsektoren.

Pilot-T forvaltes av Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.