Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Regjeringen foreslår å bevilge 2 milliarder kroner til sysselsetting av sjøfolk.

I 2017 jobbet nesten 20 000 norske sjøfolk på norske skip. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal bidra til norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske sjøfolk og konkurransedyktige vilkår for rederier med skip under norsk flagg.

Ordningen innebærer at rederiene kan søke om tilskudd for mannskapet om bord på sine skip med norske flagg.

Siden 2013 har overslagsbevilgningen i ordningen økt med om lag 430 millioner kroner.