Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tips

Tips er etter dagens regler skattepliktig for mottakeren. Arbeidsgiver har ikke plikt til å innrapportere slike ytelser, og tips oppgis i praksis derfor ofte ikke til beskatning. Regjeringen foreslår å innføre plikt for arbeidsgiver til å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips slik at skatteplikten overholdes.

Det vises til Prop. 1 LS (2018-2019), punkt 5.5