Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Toll

Regjeringen foreslår å redusere tollen for de nest fattigste utviklingslandene. Det foreslås blant annet å forbedre tollpreferansene på en lang rekke jordbruksvarer med 20 prosentpoeng og i tillegg å sikre de nest fattigste landene minst like gode generelle tollsatser som EU for jordbruksvarer.

Det vises til Prop. 1 LS (2018-2019) punkt 14.5