Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tolletaten - digitalisering

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til utvikling av systemstøtte til Tolletatens grensekontroll. Tiltaket er en naturlig videreføring av Regjeringens tidligere styrking av Tolletaten, som i hovedsak omfattet økt bemanning og i tillegg kameraer på landeveis grenseoverganger.

Den samlede kostnadsrammen til prosjektet er 520 millioner kroner for årene 2019–2022.

Les mer i Prop. 1 S (2018-2019) for Finansdepartementet.