Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tømmertransport -Infrastruktur

Regjeringen foreslår å bevilge 92 millioner kroner til infrastruktur i skogbruket.

I perioden 2014 til 2018 er det bevilget omkring 760 millioner kroner til infrastrukturtiltak i skogbruket.

Regjeringen foreslår også å bevilge 25 millioner kroner til å etablere en tilskuddsordning for utbedring av flaskehalser for effektiv tømmertransport på fylkesvegnettet (over Samferdselsdepartementets budsjett).