Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Totalisatoravgift

Regjeringen foreslår at totalisatoravgiften holdes uendret (3,7 prosent av bruttoomsetning).

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018–2019), punkt 13.19