Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trinnskatten

Regjeringen foreslår å øke satsene i trinnskatten til 1,9 prosent i trinn 1, til 4,2 prosent i trinn 2, til 13,2 prosent i trinn 3 og til 16,2 prosent i trinn 4. Satsen i trinn 3 for skattytere i Nord-Troms og Finnmark økes tilsvarende til 11,2 prosent.

Innslagspunktene i trinnskatten foreslås lønnsjustert. Satsendringene må sees i sammenheng med at skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres. Med regjeringens forslag reduseres marginalskatten for de fleste arbeidstakere fra 2018 til 2019.

Se Marginalskatt

Les mer i Prop. 1 LS (2018-2019), punkt 5.1.1