Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trygdeavgift

Det foreslås at nedre grense i trygdeavgiften holdes uendret (54 650 kroner). Dette innebærer at den såkalte frikortgrensen også holdes på samme beløp som året før (55 000 kroner).

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018–2019), punkt 5.1.4 og tabell 1.5.