Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Uføretrygd

Regjeringen foreslår å bevilge 93 milliarder kroner til uføretrygd i 2019. Dette er en økning på 6,6 milliarder kroner fra saldert budsjett for 2018.

Økte utgifter forklares i hovedsak av økt antall mottakere og effekten av regulering av folketrygdens grunnbeløp. Gjennomsnittlig antall mottakere anslås til 331 910 i 2018 og 340 880 i 2019.

Økningen henger blant annet sammen med at overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd også i 2019 antas å bli relativt høy.