Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Universitets- og høyskolebygg

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 161 millioner kroner til oppgradering av universitets- og høyskolebygg.

Det innebærer en styrking av satsingen på oppgradering av bygg med 86 millioner kroner fra 2018.