Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utbytte Equinor ASA

Utbyttet fra Equinor ASA anslås til 16,6 milliarder kroner.

Equinor utbetaler utbytte fire ganger i året. I løpet av et kalenderår utbetales utbyttet for 3. og 4. kvartal fra året før samt 1. og 2. kvartal i inneværende kalenderår. Utbytteanslaget i 2019 er en teknisk fremskrivning av utbetalt utbytte for fjerde kvartal 2017.

Staten eier 67 prosent av aksjene i Equinor ASA.

Det vises til omtale i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2018-2019), kapittel 5685.