Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utdanning i utviklingspolitikken

Utdanning er en hovedprioritet i regjeringens utviklingspolitikk. I 2019-budsjettet foreslår regjeringen å bruke i overkant av 3,7 milliarder kroner på utdanning i utviklingsland. Dette er en økning på 160 millioner fra 2018.

Midlene skal blant annet gå til utdanning til jenter og yrkesopplæring.