Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utdanningsreformen i Forsvaret

Reformen er en struktur- og kvalitetsreform, der hensikten er å skape bedre kvalitet i utdanningen og samtidig redusere årlige utgifter, blant annet ved å redusere eller fjerne duplisering og overlappende ledelseselementer, støttefunksjoner og kompetansemiljøer.

Et viktig tiltak som er gjennomført er sammenslåingen av dagens høyskoler i Forsvaret til én felles høyskole.