Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utlendingsforvaltningen – avdekke juks

Regjeringen foreslår en økning på 10 millioner kroner til arbeidet med å forebygge og avdekke uriktige opplysninger fra utlendinger som har eller søker opphold i Norge.

En oppholds­tillatelse i Norge utløser en rekke rettigheter, og det er en sikkerhetsrisiko at utlendinger med ukjent eller falsk identitet oppholder seg i Norge. Det er derfor viktig å hindre at personer oppholder seg i Norge basert på uriktige opplysninger.