Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utlevering av taushetsbelagte opplysninger

Regjeringen foreslår endringer i reglene om Skatteetaten og Tolletatens adgang til å gi taushetsbelagte opplysninger til andre offentlige myndigheter.

Forslaget følger opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 514 (2014-2015), hvor Stortinget ber regjeringen utrede forslag som kan gi Skatteetaten bedre mulighet til å dele informasjon med andre offentlige etater, for å bekjempe svart virksomhet.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018-2019), kapittel 17