Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utvikling og testing av IT-systemer

Regjeringen foreslår regler om at Skatteetaten og Tolletaten skal kunne bruke personopplysninger ved utvikling og testing av IT-systemer. Adgangen gjelder bare når det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig å bruke anonyme eller fiktive opplysninger.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018-2019), kapittel 18