Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Ánddasullo suohkan- nuppástuhttin

Ráđđehus evttoha boahttejahkái juolludit 15 miljovnna ruvnnu sierra nuppástuhttinruđaid Ánddasullo suohkanii. Ráđđehus áigu vel juolludit 35 miljovnna ruvnnu lassin dan mii 2019 stáhtabušeahtas lea evttohuvvon Ánddasullo nuppástuhttindoaimmaide.

Ráđđehus eaktuda ahte Nordlándda fylkkasuohkan maid juolluda resurssaid nuppástuhttindoaimmaide.