Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 140 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019
  Kriminalomsorgens budsjett Publisert: 06.11.2019 10:47
 • Svar på spørsmål 863 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  AAP unge - gjennomsnittlig inntekt Publisert: 06.11.2019 10:47
 • Svar på spørsmål 325 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Klimakvoter Publisert: 06.11.2019 10:47
 • Svar på spørsmål 236 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 07.10.2019
  2020-budsjettet - innenlands kutt av klimagasser Publisert: 05.11.2019 11:06
 • Svar på spørsmål 481 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  RHFene - praksisundervisning av sykepleiere og helsefagarbeidere Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Utvidelse av ordningen gratis kjernetid i barnehage Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 31 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - IPS permanent i alle fylker Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - kjøp av tjenester Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 29 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 28 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Tiltaksplasser - AFT Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - flyktninger Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Effektene på klimagassutslipp innen vegformål Publisert: 04.11.2019 16:14
 • Svar på spørsmål 237 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019
  Innføring av en grønn sjekk Publisert: 04.11.2019 16:13
 • Svar på spørsmål 236 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019
  Alternativer for grønn sjekk Publisert: 04.11.2019 16:13
 • Svar på spørsmål 233 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019
  Om løsningsgraden i skatteinnkrevingen Publisert: 04.11.2019 16:13
 • Svar på spørsmål 259 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2019
  Kostnad praksis for medisinstudentar Publisert: 04.11.2019 16:11
 • Svar på spørsmål 256 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2019
  Oversikt over inntekter i UH Publisert: 04.11.2019 16:10
 • Svar på spørsmål 258 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2019
  Oversikt stillinger og konsulenter i NOKUT Publisert: 04.11.2019 16:10
 • Svar på spørsmål 480 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Utslippsbudsjett Publisert: 04.11.2019 14:57
 • Svar på spørsmål 334 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  CO2-håndtering Publisert: 04.11.2019 13:59
 • Svar på spørsmål 852 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Ytelser med endrede/skjerpede vilkår Publisert: 04.11.2019 13:59
 • Svar på spørsmål 483 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  CO2-håndtering - TCM Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 482 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Geologisk kartlegging Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 481 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  OD - digitaliseringsprogram Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019
  Sysselsetting i petroleumsvirksomheten Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 325 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019
  Vindkraft Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 799 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  NVE Anlegg - sikringstiltak Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 301 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Overgangslån til Somalia Publisert: 04.11.2019 09:32
 • Svar på spørsmål 447 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - endring av satser Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 446 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - SIFOs beregninger Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 445 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyeffekten av å plassere personer med cøliaki i hhv sats 2 for de over 30 år og 3 for de under Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 444 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - innsparingen ved at non-cøliaki glutenintolerante ikke får Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 443 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - proveny av å endre satser Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 442 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å sette hhv sats 2, 3 og 4 for den andre personen i husholdningen som har behov for fordyret diett pga. intoleranse eller cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 441 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å sette hhv sats 2, 3 og 4 for den andre personen i husholdningen som har påvist cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 440 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å sette sats 2 for de over 30 og 3 for de under Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 439 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold- kun gi stønad til de som har påvist cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 431 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  AAP - oversikt over innsparinger Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 428 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å gi sats 3 til person nummer 2 i hver husholdning der flere har cøliaki eller intoleranse Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 427 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold -provenyet av å gi sats 3 til person nummer 2 i hver husholdning der flere har cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 426 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å gi sats 4 til person nummer 2 i hver husholdning der flere har cøliaki eller intoleranse Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 425 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å gi sats 4 til person nummer 2 i hver husholdning der flere har cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 424 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å gi sats 3 til alle mellom 5 og 30 år og sats 2 til alle andre (med diagnosen cøliaki) Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 279 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - definisjoner og begreper i regelverket Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 276 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - konsekvenser av regelendring for lavinntektsfamilier Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 275 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - unngå urimelig høye kostnader Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 274 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - oversikt over hvordan kostnader fordeler seg Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 273 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Brille til barn - fordeling av endringen ut i fra alder Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 272 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - hvor ofte kan det dekkes, oversikt over tap og kunnskapsgrunnlag Publisert: 04.11.2019 09:28
  Kap. 2661 , post 75
  Ber om svar på følgende spørsmål:
  a) Hvor ofte kan man få dekket 1200/2400 kr til barnebrille? Gjelder forslaget en gang per år og gjelder dette både glass, innfatninger og andre tilpassninger?

  b) Be om en oversikt i intervaller på hvor mange som ville tapt 1000, 2000, 3000 osv opp til maksimalt beløp i siste tilgjengelige år med tall?

  c) Ber om innsikt i kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for regjeringens endringer i regelverket om barnebriller.

  Spørsmålet er forelagt Arbeids- og sosialdepartementet, som har gitt følgende svar:

  «Folketrygden dekker briller etter to stønadsordninger. Den ene ordningen, Hjelpemidler for synshemmede (svaksynte og blinde), gjelder både barn og voksne. Kriteriene for å få støtte til briller eller kontaktlinser under denne ordningen er at man er diagnostisert med afaki, Marfans syndrom (eller lignende tilstander der øyelinsen har løsnet av seg selv), hornhinneanomalier (som keratokonus eller keratoglobus), eller annen alvorlig sykdom/lidelse som påvirker synet slik at man har behov for briller eller kontaktlinser. I vurderingen av hva som er annen alvorlig sykdom/lidelse vil uttalelse fra sakkyndig legges til grunn. Det er ingen begrensning på hvor mye man kan få i støtte per brille eller hvor mange briller man kan få. Det er ikke foreslått endringer i denne ordningen.

  Det gis som hovedregel ikke stønad til briller/kontaktlinser etter folketrygdloven kapittel 10 ved vanlige brytningsfeil som nærsynthet, langsynthet eller ved skjeve hornhinner (astigmatisme). Dette gjelder også nærbriller som skyldes normale aldersforandringer i øyet. Den andre ordningen, Briller til barn/ungdom under 18 år, gir likevel støtte til briller til barn under 18 som trenger briller som et nødvendig ledd i behandling av øyetilstander som skjeling (strabisme), anisometropi (forskjellig optisk brytning i øynene) eller astigmatisme (forskjellig brytning i øyets forskjellige optiske meridianer). For de fleste barna som oppfyller vilkårene vil det være slik at helt vanlige briller dekker behandlingsbehovet, de vil ikke trenge spesielle tilpasninger. Det er på denne ordningen regjeringen foreslår å innføre faste stønadssatser pr. brillepar. Det vil ikke være noen begrensning på hvor mange briller man kan få støtte til. Nye briller dekkes når disse blir slitt/ødelagt/mistet eller når synsstyrken endrer seg.

  • ● Spørsmål a) Hvor ofte kan man få dekket 1200/2400 kr til barnebrille? Gjelder forslaget en gang per år og gjelder dette både glass, innfatninger og andre tilpassninger?

  Som det framgår av omtalen ovenfor, er det ingen årlig begrensning på hvor ofte barn i ordningen Briller til barn/ungdom under 18 år kan få dekket nye briller. Nye briller dekkes når synet endres eller brillene blir ødelagt eller mistet, forutsatt at vilkåret om behandling/forebygging fortsatt er oppfylt. Satsene skal dekke hele brillen, dvs. utgifter til glass, innfatning og tilpasning.

  • ● Spørsmål b) Be om en oversikt i intervaller på hvor mange som ville tapt 1000, 2000, 3000 osv opp til maksimalt beløp i siste tilgjengelige år med tall?

  En forutsetning for å kunne besvare spørsmålet om økte kostnader for familier som følge av de foreslåtte satsene på hhv. 1 200 og 2 400 kroner for ordningen Briller til barn/ungdom under 18 år, er tilgang til individdata for hvor mye den enkelte bruker får dekt av utgifter til briller og om refusjonen gjelder ordinære briller eller ekstra tilpassede briller. Vanligvis registreres utleverte hjelpemidler til Hjelpemiddelsentralenes utlånsregister. Fra dette registeret er det mulig å hente ut individdata for kostnaden pr. utleverte hjelpemiddel. Briller blir derimot ikke utlånt i vanlig forstand og registreres derfor ikke i Hjelpemiddelsentralenes utlånsregister, men i regnskapssystemet der fakturaene registreres.

  Det er mulig å innhente informasjon/oversikt over regnskapsførte beløp til bestemte formål. En slik oversikt vil nødvendigvis ikke gi et korrekt bilde fordi hver faktura kan gjelde mer enn utgiftene til en brille, som f.eks. utgifter til linser i tillegg. Det er ikke noe krav om at brillene beskrives i fakturaen. Derfor inneholder ikke fakturaene tilstrekkelig informasjon for å kunne fastslå om fakturaen gjelder en ordinær eller ekstra tilpasset brille. Vi har derfor ikke tilstrekkelig informasjon for å kunne besvare spørsmålet ovenfor.

  Dersom gjennomsnittskostnaden for 2017 på 3 600 kroner legges til grunn, vil satsen for ordinære briller på 1 200 kroner og satsen for ekstra tilpasset briller på 2 400 kroner innebære at familiene i snitt får hhv. 2 400 og 1 200 kroner i økte utgifter i forhold til tidligere refundert beløp. Vi gjør oppmerksom på at de foreslåtte satsene vil dekke utgiftene til rimelige, hensiktsmessige briller for målgruppen. Dette betyr at de aller fleste vil få dekket en slik brille fullt ut når satsene trer i kraft, og dermed ikke har noen reelle, økte utgifter. Dagens gjennomsnittskostnad er preget av at det tidligere ikke har vært satt noe øvre tak for kostnad pr. brille, og gjennomsnittskostnaden avspeiler derfor ingen reell eller veiledende pris. Prisene på briller varierer fra optiker til optiker, og en innføring av satser vil trolig medføre at de fleste søkere henvender seg til den leverandøren som kan levere briller innenfor størrelsen for de foreslåtte satsene.

  Det kan imidlertid ikke utelukkes at et fåtall barn med særskilte behov under ordningen Briller til barn/ungdom under 18 år, har nødvendige utgifter til briller som overstiger den foreslåtte satsene. Departementet vil derfor, når de nye reglene trer i kraft 1. mars 2020, sørge for at også disse barna får dekket sine behov for briller.

  • ● Spørsmål c) Ber om innsikt i kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for regjeringens endringer i regelverket om barnebriller.

  Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at NAV Hjelpemiddelsentral inviterte Norges Optikerforbund til å komme med sine faglige synspunkter mht. spørsmålet om å innføre faste stønadssatser for ordningen Briller til barn/unge under 18 år og en vurdering av rimeligste hensiktsmessige briller for satsene for ordinære briller og satsen ekstra tilpassede briller. Arbeids- og velferdsdirektoratet viser til at Optikerforbundet besvarte henvendelsen i brev av 3. mai 2018, der forbundet viste til at de var opptatt av at dekning av Briller til barn/unge under 18 år skal skje etter gjeldende regelverk, at ordningen skal være rettferdig og forståelig, at hensikten om å forebygge og behandle amblyopi skal være godt kjent og ledende for ordningen, samt at tilgjengeligheten til hjelp for medlemmer av folketrygden skal være geografisk godt fordelt i landet.

  På spørsmålet om innføring av faste stønadssatser, opplyste Optikerforbundet bl.a. at de ikke har detaljkunnskap om prisene i bransjen. Optikerforbundet anbefalte at det ble innhentet priser fra ulike tilbydere.

  I forbindelse med innhentingen av pristilbud valgte NAV Hjelpemiddelsentral å kontakte de fire største optikerkjedene, dvs. Brilleland, Interoptik, Specsavers og Synsam, for å sikre et bredt og representativt underlagsmateriale for å kunne vurdere hva som bør være nivået for faste stønadssatser for denne ordningen. Disse optikerkjedene er representert i alle fylker. De ble bedt om å oppgi veiledende priser for innfatning, ulike glass og pris på brilletilpasning, dvs. utgifter til sliping og montering av glasset i innfatningen. En av optikerkjedene, Synsam, besvarte ikke henvendelsen. I vurderingen er det ikke tatt hensyn til ulike tilbudskampanjer, og det vil være mulig å anskaffe både rimeligere og dyrere briller hos alle optikerkjedene.

  For ordinære briller var den rimeligste prisen 545 kroner og den dyreste prisen 1 295 kroner. Gjennomsnittsprisen for de tre optikerkjedene som leverte tilbud (dvs. Brilleland, Interoptik og Specsavers) var 896 kroner.

  Ekstra tilpassede briller omfatter flerstyrkebriller og briller med tynne glass. For flerstyrkebriller var den rimeligste prisen 1 349 kroner og den dyreste prisen 3 010 kroner. Gjennomsnittsprisen for flerstyrkebriller var 1 918 kroner. For briller med tynne glass var den rimeligste prisen 1 095 kroner og den dyreste 2 530 kroner. Gjennomsnittsprisen for briller med tynne glass var 1 673 kroner. Gjennomsnittsprisen for begge typer briller var 1 796 kroner.»

 • Svar på spørsmål 65 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Briller til barn - snittpriser på en «ordinær brille» og en «ekstra tilpasset brille» Publisert: 04.11.2019 09:28