Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 140 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019
  Kriminalomsorgens budsjett Publisert: 06.11.2019 10:47
 • Svar på spørsmål 863 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  AAP unge - gjennomsnittlig inntekt Publisert: 06.11.2019 10:47
 • Svar på spørsmål 325 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Klimakvoter Publisert: 06.11.2019 10:47
 • Svar på spørsmål 236 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 07.10.2019
  2020-budsjettet - innenlands kutt av klimagasser Publisert: 05.11.2019 11:06
 • Svar på spørsmål 481 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  RHFene - praksisundervisning av sykepleiere og helsefagarbeidere Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Utvidelse av ordningen gratis kjernetid i barnehage Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 31 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - IPS permanent i alle fylker Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - kjøp av tjenester Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 29 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 28 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Tiltaksplasser - AFT Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - flyktninger Publisert: 04.11.2019 16:20
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2019
  Effektene på klimagassutslipp innen vegformål Publisert: 04.11.2019 16:14
 • Svar på spørsmål 237 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019
  Innføring av en grønn sjekk Publisert: 04.11.2019 16:13
 • Svar på spørsmål 236 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019
  Alternativer for grønn sjekk Publisert: 04.11.2019 16:13
 • Svar på spørsmål 233 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019
  Om løsningsgraden i skatteinnkrevingen Publisert: 04.11.2019 16:13
 • Svar på spørsmål 259 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2019
  Kostnad praksis for medisinstudentar Publisert: 04.11.2019 16:11
 • Svar på spørsmål 256 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2019
  Oversikt over inntekter i UH Publisert: 04.11.2019 16:10
 • Svar på spørsmål 258 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2019
  Oversikt stillinger og konsulenter i NOKUT Publisert: 04.11.2019 16:10
 • Svar på spørsmål 480 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Utslippsbudsjett Publisert: 04.11.2019 14:57
 • Svar på spørsmål 334 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  CO2-håndtering Publisert: 04.11.2019 13:59
 • Svar på spørsmål 852 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  Ytelser med endrede/skjerpede vilkår Publisert: 04.11.2019 13:59
 • Svar på spørsmål 483 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  CO2-håndtering - TCM Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 482 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Geologisk kartlegging Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 481 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  OD - digitaliseringsprogram Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 07.10.2019
  Sysselsetting i petroleumsvirksomheten Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 325 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 16.10.2019
  Vindkraft Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 799 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2019
  NVE Anlegg - sikringstiltak Publisert: 04.11.2019 10:46
 • Svar på spørsmål 301 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2019
  Overgangslån til Somalia Publisert: 04.11.2019 09:32
 • Svar på spørsmål 447 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - endring av satser Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 446 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - SIFOs beregninger Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 445 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyeffekten av å plassere personer med cøliaki i hhv sats 2 for de over 30 år og 3 for de under Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 444 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - innsparingen ved at non-cøliaki glutenintolerante ikke får Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 443 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - proveny av å endre satser Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 442 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å sette hhv sats 2, 3 og 4 for den andre personen i husholdningen som har behov for fordyret diett pga. intoleranse eller cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:29
  Kap. 2661 , post 70
  Hva er provenyet av å sette hhv sats 2, 3 og 4 for den andre personen i husholdningen som har behov for fordyret diett på grunn av non-gluten- intoleranse eller påvist cøliaki?

  Spørsmålet er forelagt Arbeids- og sosialdepartementet, som har gitt følgende svar:

  «Fra 1. mars 2019 ble støtte til grunnstønad til fordyret kosthold ved glutenfritt kosthold redusert fra sats 4 til sats 3 for personer i aldersgruppen 5-30 år, og til sats 2 for øvrige aldersgrupper. I Prop. 1 S (2019-2020) har regjeringen foreslått at grunnstønad til fordyret kosthold (glutenfri kost) til personer med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse reduseres fra sats 3 til sats 2 for aldersgruppen 5-30 år og fra sats 2 til sats 1 for øvrige aldersgrupper, med virkning fra 1. april 2020.

  Arbeids- og velferdsetaten har ikke opplysninger om antall husholdninger som har mer enn en mottaker av grunnstønad som følge av cøliaki eller non-cøliaki glutenintoleranse. Det er utarbeidet et anslag for antall husholdninger, blant annet basert på opplysninger om felles adresse. Beregningene er derfor usikre, men antallet anslås å være ca. 1 580 husholdninger.

  Person nummer to får sats 2

  Tiltaket det bes om provenyberegninger for, i kombinasjon med regjeringens forslag i Prop. 1 S (2019-2020), innebærer det at personer under 5 og over 30 år som hovedregel får sats 1, men likevel sats 2 dersom de er person nummer to med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse i husholdningen. Dette innebærer at person nummer to i husholdningen kan få rett til en høyere stønad enn person nummer en, og ev. øvrige personer i husholdningen, med cøliak/non-cøliaki glutenintoleranse. Ettersom aldersgruppen 5-30 år allerede mottar sats 2, vil deres sats være uendret.

  Gjennomføres tiltaket uten andre endringer, innebærer det at personer i aldersgruppen 5-30 år som hovedregel får sats 3, men at de får sats 2 dersom de er person nummer to med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse i husholdningen. Dette innebærer at person nummer to i husholdningen kan få en lavere stønad enn person nummer en, og ev. øvrige personer i husholdningen, med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse. Ettersom øvrige aldersgrupper allerede mottar sats 2 vil deres sats være uendret.

  Ved endring til sats 2 for person nummer to i husholdningen med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse, samtidig som det ikke gjøres andre endringer i ordningen, er et anslag for årlig mindreutgift (helårseffekt) i grunnstønadsordningen på om lag 3,8 mill. kroner. Dersom endringen gjøres fra 1. april 2020, anslås mindreutgiften i 2020 til om lag 2,8 mill. kroner.

  Ved endring til sats 2 for person nummer to i husholdningen med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse, samtidig som regjeringens forslag i Prop. 1 S (2019-2020) gjennomføres, er et anslag for årlig merutgift (helårseffekt) i grunnstønadsordningen knyttet til dette tiltaket på om lag 5,6 mill. kroner. Dersom endringen gjøres fra 1. april 2020, anslås merutgiften i 2020 knyttet til dette tiltaket til om lag 4,2 mill. kroner. Tiltaket vil innebære at innsparingen i 2020 som følger av forslaget i Prop. 1 S (2019-2020) blir redusert fra 93 til 88,8 mill. kroner, med en helårseffekt på 118,4 mill. kroner.

  Person nummer to får sats 3

  Tiltaket det bes om provenyberegninger for, i kombinasjon med regjeringens forslag i Prop. 1 S (2019-2020), innebærer at personer 5-30 år som hovedregel får sats 2, men at de får sats 3 dersom de er person nummer to med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse i husholdningen. For øvrige aldersgrupper vil de som hovedregel få sats 1, men likevel sats 3 dersom de er person nummer to med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse i husholdningen. Dette innebærer at person nummer to i husholdningen får rett til en høyere stønad enn person nummer en, og ev. øvrige personer i husholdningen, med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse.

  Gjennomføres tiltaket uten andre endringer, innebærer det at personer under 5 og over 30 år som hovedregel får sats 2, men at de får sats 3 dersom de er person nummer to med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse i husholdningen. Dette innebærer at person nummer to i husholdningen kan få rett til en høyere stønad enn person nummer en, og ev. øvrige personer i husholdningen, med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse. Ettersom aldersgruppen 5-30 år allerede mottar sats 3 vil deres sats være uendret.

  Ved økning til sats 3 for person nummer to i husholdningen med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse, samtidig som det ikke gjøres andre endringer i ordningen, er et anslag for årlig merutgift (helårseffekt) i grunnstønadsordningen på om lag 5 mill. kroner. Dersom endringen gjøres fra 1. april 2020, anslås merutgiften i 2020 til om lag 3,75 mill. kroner.

  Ved økning til sats 3 for person nummer to i husholdningen med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse, samtidig som regjeringens forslag i Prop. 1 S (2019-2020) gjennomføres, er et anslag for årlig merutgift (helårseffekt) i grunnstønadsordningen knyttet til dette tiltaket på om lag 14,3 mill. kroner. Dersom endringen gjøres fra 1. april 2020, anslås merutgiften i 2020 knyttet til dette tiltaket til om lag 10,7 mill. kroner. Tiltaket vil innebære at innsparingen i 2020 som følger av forslaget i Prop. 1 S (2019-2020) blir redusert fra 93 til 82,3 mill. kroner, med en helårseffekt på 109,7 mill. kroner.

  Person nummer to får sats 4

  Tiltaket det bes om provenyberegninger for, i kombinasjon med regjeringens forslag i Prop. 1 S (2019-2020), innebærer at personer 5-30 år som hovedregel får sats 2, men at de får sats 4 dersom de er person nummer to med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse i husholdningen. For øvrige aldersgrupper vil de som hovedregel få sats 1, men likevel sats 4 dersom de er person nummer to med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse i husholdningen. Dette innebærer at person nummer to i husholdningen får rett til en høyere stønad enn person nummer en, og ev. øvrige personer i husholdningen, med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse.

  Gjennomføres tiltaket uten andre endringer, innebærer det at personer i aldersgruppen 5-30 år som hovedregel får sats 3, men at de får sats 4 dersom de er person nummer to med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse i husholdningen. For øvrige aldersgrupper vil de som hovedregel få sats 2, men likevel sats 4 dersom de er person nummer to med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse i husholdningen. Dette innebærer at person nummer to i husholdningen får rett til en høyere stønad enn person nummer en, og ev. øvrige personer i husholdningen, med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse.

  Ved økning til sats 4 for person nummer to i husholdningen med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse, samtidig som det ikke gjøres andre endringer i ordningen, er et anslag for årlig merutgift (helårseffekt) i grunnstønadsordningen på om lag 22,5 mill. kroner. Dersom endringen gjøres fra 1. april 2020, anslås merutgiften i 2020 til om lag 16,9 mill. kroner.

  Ved økning til sats 4 for person nummer to i husholdningen med cøliaki/non-cøliaki glutenintoleranse, samtidig som regjeringens forslag i Prop. 1 S (2019-2020) gjennomføres, er et anslag for årlig merutgift (helårseffekt) i grunnstønadsordningen knyttet til dette tiltaket på om lag 31,9 mill. kroner. Dersom endringen gjøres fra 1. april 2020, anslås merutgiften i 2020 knyttet til dette tiltaket til om lag 23,9 mill. kroner. Tiltaket vil innebære at innsparingen i 2020 som følger av forslaget i Prop. 1 S (2019-2020) blir redusert fra 93 til 61,2 mill. kroner, med en helårseffekt på 81,6 mill. kroner.

  Vi gjør oppmerksom på at gjennomføring av regelverksendringer kan medføre utviklingskostnader og også føre til endrede driftskostnader for Arbeids- og velferdsetaten. Som følge av behov for å tilrettelegge IKT-systemene i etaten, må også mulig iverksettelsestidspunkt vurderes. Slike vurderinger er ikke hensyntatt i beregningen gitt i svaret over.»

 • Svar på spørsmål 441 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å sette hhv sats 2, 3 og 4 for den andre personen i husholdningen som har påvist cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 440 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å sette sats 2 for de over 30 og 3 for de under Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 439 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold- kun gi stønad til de som har påvist cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:29
 • Svar på spørsmål 431 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  AAP - oversikt over innsparinger Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 428 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å gi sats 3 til person nummer 2 i hver husholdning der flere har cøliaki eller intoleranse Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 427 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold -provenyet av å gi sats 3 til person nummer 2 i hver husholdning der flere har cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 426 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å gi sats 4 til person nummer 2 i hver husholdning der flere har cøliaki eller intoleranse Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 425 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å gi sats 4 til person nummer 2 i hver husholdning der flere har cøliaki Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 424 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 15.10.2019
  Grunnstønad til glutenfritt kosthold - provenyet av å gi sats 3 til alle mellom 5 og 30 år og sats 2 til alle andre (med diagnosen cøliaki) Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 279 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - definisjoner og begreper i regelverket Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 276 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - konsekvenser av regelendring for lavinntektsfamilier Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 275 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - unngå urimelig høye kostnader Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 274 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - oversikt over hvordan kostnader fordeler seg Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 273 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Brille til barn - fordeling av endringen ut i fra alder Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 272 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2019
  Briller til barn - hvor ofte kan det dekkes, oversikt over tap og kunnskapsgrunnlag Publisert: 04.11.2019 09:28
 • Svar på spørsmål 65 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2019
  Briller til barn - snittpriser på en «ordinær brille» og en «ekstra tilpasset brille» Publisert: 04.11.2019 09:28